Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

  • Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Ostrava
  • Regionální konzultant pro perinatologii pro Moravskoslezský region
  • Člen výboru České gynekologicko-porodnické společnosti, člen výboru sekce Perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS a člen výboru Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
  • 2 specializační atestace v oboru Gynekologie a porodnictví
  • Atestace z oboru Perinatologie a fetomaternální medicína
  • Ph.D. a habilitace (Doc.) v oboru Gynekologie a porodnictví – téma „Preeklampsie a HELLP syndrom“
  • Specialista na léčbu myomů a endometriózy.