MUDr. Erika Doležálková

  • Evropská atestace v oboru Gynekologie a porodnictví
  • Atestace z oboru Perinatologie a fetomaternální medicína
  • Kompletní certifikace FMF (Fetal Medicine Foundation, Londýn) k provádění screeningových ultrazvukových vyšetření v I. a II. trimestru těhotenství
  • Certifikace sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS k provádění všech screeningových a superkonziliárních ultrazvukových vyšetření v těhotenství
  • Specialistka na „riziková těhotenství“