Mgr. Lucie Lodňanová

Životopis:

  • - Absolventka oboru Ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice
  • - Absolventka oboru Všeobecná sestra na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
  • - 2012–2016 - Gynekologicko-porodnická a urogynekologická ambulance, Ostrava Proskovice - MUDr. Marcel Gärtner, Ph.D., všeobecná sestra
  • - 2012–2016 - OSVČ – administrativní pracovník
  • - 2008–2009 - Městská nemocnice Ostrava, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, všeobecná sestra
  • - 7-9/2007 - Nemocnice Český Těšín, Odd. odborné ošetřovatelské péče, všeobecná sestra