MUDr. Bc. Martina Romanová

  • Absolventka oboru „Porodní asistentka“ LF MU Brno s několikaletou praxí ve FN Brno
  • Absolventka Lékařské fakulty oboru „Všeobecné lékařství“ s praxí ve FN Brno, Masarykově onkologickém ústavu a FN Ostrava