Ceník

Jednorázové sterilní vaginální zrcadlo včetně likvidace 50 Kč
Vytištěný snímek ultrazvukového obrazu plodu 100 Kč
Vytištěný 3D snímek ultrazvukového obrazu plodu 150 Kč
I. trimestrální screening – biochemie + UZ vyšetření 1000 Kč
Screening preeklampsie v I. trimestru 300 Kč
Ultrazvukové vyšetření ve 20-22. týdnu těhotenství 1000 Kč
Vyšetření před interrupcí, vypsání žádanky 1000 Kč
Mirena – intrauterinní systém s levnorgestrelem, zavedení, dispensarizace 6500 Kč
Jaydess - IUS určený především nerodícím ženám, zavedení, dispensarizace 5500 Kč
Levosert - intrauterinní systém s levonorgestrelem, zavedení, dispensarizace 4500 Kč
IUD – nitroděložní tělísko se Cu+Au jádrem, zavedení, dispenzarizace 1800 Kč
Předpis receptu na léky nehrazené ze zdravotního pojištění (hormonální antikoncepce, oddálení menses), pokud současně není provedeno klinické vyšetření 100 Kč
Vyšetření trombofilních mutací, mutace faktoru V a faktoru II, za každou mutaci 1800 Kč
Test na chlamydie PCR, vyžádaný pacientkou 1500 Kč
Stanovení přítomnosti HPV/papilloma virů/ rizikových typů ve stěru z hrdla děložního/ vhodné u pacientek před očkováním proti karcinomu hrdla děl. (pokud není hrazeno ze ZP – podmínky sdělí lékař) 1500 Kč
Vyšetření a konzultace léčebného postupu (druhý názor) u neregistrovaných pacientek 1000 Kč
Administrativní výkon na přání pacientky/potvrzení pro zaměstnavatele pro komerční pojišťovny, pro školy a pod. 200 Kč
Vstupní vyšetření do zaměstnání 300 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 200 Kč
Neomluvená absence v objednaném termínu (omluva nejpozději v den kontroly je bez poplatku) 300 Kč

Klientka bez zdravotního pojištění

Gynekologické vyšetření 600 Kč
UZ vyšetření 400 Kč
Gynekologické vyšetření + ultrazvuk 950 Kč
Cytologie děložního čípku + zhodnocení cytologickou laboratoří 550 Kč
Administrativní úkon á 15 min 150 Kč

Smluvní pojišťovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
207 – Oborová zdravotní pojišťovna