Prenatální péče

Těhotenství a porod probíhá u většiny těhotných žen bez komplikací. Nicméně, až u jedné čtvrtiny žen jsou přítomné rizikové faktory, které mohou, ale nemusí, těhotenství kdykoliv komplikovat. Smyslem návštěv v těhotenské poradně je odhalit odchylky od normálního průběhu těhotenství a poskytnout takovým rodičkám zvýšený dohled. Vzhledem k naší dlouholeté praxi v perinatologickém centrum FN Ostrava, můžeme v naší ambulanci poskytnout komplexní předporodní péči, včetně žen s tzv. vysoce rizikovým těhotenstvím. Provádíme i konzultační činnost před porodem, vč. konzultací tzv. porodních plánů. Nabízíme tyto služby:

 • Diagnostiku těhotenství
 • Komplexní péči o ženy s fyziologickým těhotenstvím v rozsahu doporučení odborné společnosti
 • Komplexní a vysoce odbornou péči o ženy s rizikovým těhotenstvím a návaznost péče v perinatologickém centru FN Ostrava.
 • Ultrazvuková vyšetření - naše ambulance disponuje jedním s nejmodernějších ultrazvukových přístrojů s možností superkonziliárních vyšetření v těhotenství včetně 3D a 4D zobrazení
 • Prenatální diagnostiku – provádíme včasné stanovení rizika genetických vad a vyhledávání vrozených vývojových vad plodu v rozsahu:
  • Kombinovaný 1. trimestrální screening – stanovení rizika nejčastějších genetických vad v populaci s vyšetřením základní anatomie plodu
  • Biochemický screening 2. trimestru
  • Ultrazvukové vyšetření plodu ve 20-22. týdnu těhotenství
  • Základní fetální echokardiografie
 • Kardiotokografické vyšetření plodu (KTG)
 • Po předchozí domluvě nabízejí lékaři naší ambulance možnost osobního dohledu v průběhu celého těhotenství a také vedení porodu ve FN Ostrava.
 • konzultační činnost v případě nejasných nálezů a na žádost pacientky
 • Konzultace porodních plánů