Gynekologická primární péče

Od 15 let věku má každá žena jednou ročně (po uplynutí 11 měsíců) nárok na bezplatnou preventivní prohlídku u gynekologa. Rozsah prohlídky je přizpůsoben věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Ideální doba pro provádění preventivní prohlídky je první polovina menstruačního cyklu. V případech, kdy žena užívá antikoncepci, hormonální substituční terapii, je sledována ultrazvukem pro změny na vnitřních pohlavních orgánech jako jsou myomy či cysty nebo jsou přítomné přednádorové změny na čípku děložním, je frekvence návštěv častější.

Gynekolog také může zajištovat další screeningová vyšetření ženy. Lékař v gynekologické ambulanci vydává doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky). Může také zajišťovat screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i praktický lékař, a proto je gynekolog nezajišťuje, pokud z nich má k dispozici výsledky.

V rámci gynekologické péče poskytujeme:

 • Pravidelné preventivní prohlídky
 • Poradenství a výběr vhodné antikoncepce
 • Konzultace a očkování proti viru HPV způsobujícímu rakovinu děložního čípku
 • Léčbu a konzultace neplodného páru s přímou návazností na IVF centrum Eurofertil.cz
 • Indikační vyšetření před gynekologickými operacemi
 • Poradenství pro endometriózu a myomy
 • Druhý názor na vyžádání pacientky
 • Osobní péči (provedení operace) v případě nutné hospitalizace

Co obsahuje gynekologická preventivní prohlídka:

 • Rozhovor s lékařem - při preventivní prohlídce lékař doplní osobní i rodinnou anamnézu pacientky zaměřenou na rizikové faktory
 • Vyšetření pochvy a hrdla děložního v gynekologických zrcadlech pohledem a pomocí kolposkopu
 • Cytologické vyšetření (OCN) – screening karcinomu děložního čípku
 • Vaginální vyšetření pohlavních orgánů pohmatem
 • Poučení o samovyšetření prsů. U žen od 25 let též klinické vyšetření prsů, pokud mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory
 • Závěrečné shrnutí a poučení lékařem

Co ještě může být provedeno v průběhu gynekologické prohlídky:

 • Vyšetření pomocí ultrazvuku - v případě, že lékař uzná za vhodné a potřebné, může během gynekologické prohlídky provést ultrazvukové vyšetření. Vyšetření může být provedeno abdominální sondou – přes břišní stěnu nebo vaginální sondou. Ve výjimečných případech může lékař zvolit ultrazvukové vyšetření vaginální sondou přes konečník
 • Vyšetření přítomnosti HPV infekce – může být indikována při lehkých změnách na čípku děložním zjištěných během při preventivní prohlídce z cytologického vyšetření.
 • Stěry na mikrobiologické a virologické vyšetření
 • Odběr žilní krve a laboratorní vyšetření vzorku moče